• SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Samospráva


View Larger Map

SYMBOLY OBCE JOVSA

  ERB  -  VLAJKA -  PEČAŤ

Podrobnejšie pozri stránku:
SYMBOLY OBCE

Adresa:

Obecný úrad Jovsa
Jovsa 73
072 32 Jovsa

Telefón: +421 56 / 698 33 80
                +421 56 / 698 33 81

E-mail:    jovsa@jovsa.sk

www.jovsa.sk

Starosta:   Michal Homrok
                    0907 97 98 77
                    starosta@jovsa.sk

.

Zástupca Ing. Ján Kereštan

Poslanci OZ:

Ing.  Ladislav Andrejco  
    tel.: 0914 102 042
    e-mail: alsd@post.sk
Adrián Bural
    tel.: 0907 976 734
    e-mail: bural@minet.sk
Marcel Čižmár
    tel.: 0915 923 550 
    e-mail: cima@lekosonline.sk
Štefan Ivanov
    tel.: 0905 545 185   
    email: okna.ivanov@inmail.sk
Ing. Ján Kereštan - zástupca starostu
    tel.: 0917 860 461  
   e-mail: keres@zoznam.sk
Tomáš Štofa
    tel.: 0915 942 629 
    e-mail: tomastocha@gmail.com
Mgr. Jaroslava Trembuľáková
    tel.: 0915 945 576
    e-mail: jtrembulakova@azet.sk


Zamestnanci Obecného úradu:

Ekonómka:   Mgr. Gabriela Matušková
                        056-69 83 380
Matrikárka Anna Kolesárová
                        056-6983 380
Kontrolór:     Dana Kováčová
                        0915 907 901
KronikárkaMgr. Marcela Birčáková